Bảng giá chụp ảnh cho bé

Chụp ảnh cho bé để lưu giữ từng bước trưởng thành của con – Bạn đã thực hiện chưa? Tham khảo thử bảng giá chụp ảnh cho bé tại Smile Studio để chọn lựa gói chụp phù hợp nhất nhé!

Bảng giá loại ảnh ép gỗ cho bé

Gói I: 750.000đ 

In 10 ảnh đơn được dán trên album thiết kế riêng của Smile  

01 ảnh phóng 35x50cm ép gỗ cao cấp 

Tặng file ảnh chọn in nén 1200x900px 

Bé được chụp 03 bối cảnh & Smile Studio sẽ hỗ trợ hết trang phục và đạo cụ cho bé (Bố mẹ có thể chụp cùng bé 01 bối cảnh) 

Gói II: 1.000.000đ 

In 10 ảnh đơn được dán trên album thiết kế riêng của Smile  

01 ảnh phóng 50×75 cm ép gỗ cao cấp 

Tặng 01 ảnh tráng gương 15x21cm trị giá 130.000đ 

Tặng hết ảnh buổi chụp file nén 1200x900px 

Bé được chụp 03 bối cảnh & Smile Studio sẽ hỗ trợ hết trang phục và đạo cụ cho bé (Bố mẹ có thể chụp cùng bé 01 bối cảnh)

Gói III: 1.200.000đ 

In 10 ảnh đơn được dán trên album thiết kế riêng của Smile  

01 ảnh phóng 60×90 cm ép gỗ cao cấp 

Tặng 01 ảnh ép gỗ cỡ 20×30 cm trị giá 150.000đ 

Tặng hết ảnh buổi chụp file nén 1200x900px 

Bé được chụp 03 bối cảnh & Smile Studio sẽ hỗ trợ hết trang phục và đạo cụ cho bé (Bố mẹ có thể chụp cùng bé 01 bối cảnh) 

Gói IV: 1.500.000đ 

In 10 ảnh đơn được dán trên album thiết kế riêng của Smile  

01 ảnh phóng 70×110 cm ép gỗ cao cấp 

Tặng 01 ảnh ép gỗ cỡ 25×38  cm trị giá 230.000đ 

Tặng hết ảnh buổi chụp file nén 1200x900px 

Bé được chụp 04 bối cảnh & Smile Studio sẽ hỗ trợ hết trang phục và đạo cụ cho bé (Bố mẹ có thể chụp cùng bé 01 bối cảnh)  

Gói V: 1.700.000đ 

In 10 ảnh đơn được dán trên album thiết kế riêng của Smile  

01 ảnh phóng 80×120 cm ép gỗ cao cấp 

Tặng 01 ảnh ép gỗ cỡ 30×45 cm trị giá 370.000đ 

Tặng hết ảnh buổi chụp file nén 1200x900px 

Bé được chụp 04 bối cảnh & Smile Studio sẽ hỗ trợ hết trang phục và đạo cụ cho bé (Bố mẹ có thể chụp cùng bé 01 bối cảnh)      

Gói VI: 1.400.000đ 

In 10 ảnh đơn được dán trên album thiết kế riêng của Smile  

02 ảnh phóng 40×60 cm ép gỗ cao cấp 

Tặng 01 ảnh ép gỗ cỡ 20×30 cm trị giá 150.000đ 

Tặng hết ảnh buổi chụp file nén 1200x900px 

Bé được chụp 04 bối cảnh & Smile Studio sẽ hỗ trợ hết trang phục và đạo cụ cho bé (Bố mẹ có thể chụp cùng bé 01 bối cảnh) 

Gói VII: 1.700.000đ 

In 10 ảnh đơn được dán trên album thiết kế riêng của Smile  

02 ảnh phóng 50×75 cm ép gỗ cao cấp 

Tặng 01 ảnh ép gỗ cỡ 25×38 cm trị giá 230.000đ 

Tặng hết ảnh buổi chụp file nén 1200x900px 

Bé được chụp 04 bối cảnh & Smile Studio sẽ hỗ trợ hết trang phục và đạo cụ cho bé (Bố mẹ có thể chụp cùng bé 01 bối cảnh) 

Gói VIII: 2.100.000đ 

In 10 ảnh đơn được dán trên album thiết kế riêng của Smile  

02 ảnh phóng 60×90 cm ép gỗ cao cấp 

Tặng 01 ảnh ép gỗ cỡ 30×45 cm trị giá 370.000đ 

Tặng hết ảnh buổi chụp file nén 1200x900px 

Bé được chụp 03 bối cảnh & Smile Studio sẽ hỗ trợ hết trang phục và đạo cụ cho bé (Bố mẹ có thể chụp cùng bé 01 bối cảnh) 

Gói IX: 2.700.000đ 

In 10 ảnh đơn được dán trên album thiết kế riêng của Smile  

02 ảnh phóng 70×110 cm ép gỗ cao cấp 

Tặng 01 ảnh ép gỗ cỡ 35x50cm trị giá 450.000đ 

Tặng hết ảnh buổi chụp file nén 1200x900px 

Bé được chụp 03 bối cảnh & Smile Studio sẽ hỗ trợ hết trang phục và đạo cụ cho bé (Bố mẹ có thể chụp cùng bé 01 bối cảnh) 

Bảng giá loại ảnh tráng gương cho bé

Gói I: 850.000đ 

In 10 ảnh đơn được dán trên album thiết kế riêng của Smile  

01 ảnh phóng 35×50 tráng gương  

Tặng 01 ảnh ép gỗ cỡ 15x21cm trị giá 100.000đ 

Tặng file ảnh chọn in nén 1200x900px 

Bé được chụp 03 bối cảnh & Smile Studio sẽ hỗ trợ hết trang phục và đạo cụ cho bé (Bố mẹ có thể chụp cùng bé 01 bối cảnh) 

Gói II: 950.000đ 

In 10 ảnh đơn được dán trên album thiết kế riêng của Smile  

01 ảnh phóng 40×60 cm tráng gương 

Tặng 01 ảnh tráng gương cỡ 15x21cm trị giá 130.000đ 

Tặng file ảnh chọn in nén 1200x900px 

Bé được chụp 03 bối cảnh & Smile Studio sẽ hỗ trợ hết trang phục và đạo cụ cho bé (Bố mẹ có thể chụp cùng bé 01 bối cảnh) 

Gói III: 1.150.000đ 

In 10 ảnh đơn được dán trên album thiết kế riêng của Smile  

01 ảnh phóng 50×75 cm tráng gương 

Tặng 01 ảnh ép gỗ cỡ 20×30 cm trị giá 150.000đ 

Tặng hết ảnh buổi chụp file nén 1200x900px 

Bé được chụp 03 bối cảnh & Smile Studio sẽ hỗ trợ hết trang phục và đạo cụ cho bé (Bố mẹ có thể chụp cùng bé 01 bối cảnh) 

Gói IV: 1.450.000đ 

In 10 ảnh đơn được dán trên album thiết kế riêng của Smile  

01 ảnh phóng 60×90 cm tráng gương 

Tặng 01 ảnh tráng gương cỡ 20x30cm trị giá 190.000đ 

Tặng hết ảnh buổi chụp file nén 1200x900px 

Bé được chụp 04 bối cảnh & Smile Studio sẽ hỗ trợ hết trang phục và đạo cụ cho bé (Bố mẹ có thể chụp cùng bé 01 bối cảnh. 

Gói V: 1.900.000đ 

In 10 ảnh đơn được dán trên album thiết kế riêng của Smile  

01 ảnh phóng 70×110 cm tráng gương 

Tặng 01 ảnh tráng gương cỡ 25×38 cm trị giá 270.000đ 

Tặng hết ảnh buổi chụp file nén 1200x900px 

Bé được chụp 04 bối cảnh & Smile Studio sẽ hỗ trợ hết trang phục và đạo cụ cho bé (Bố mẹ có thể chụp cùng bé 01 bối cảnh)

Gói VI: 2.200.000đ 

In 10 ảnh đơn được dán trên album thiết kế riêng của Smile  

01 ảnh phóng 80x120cm tráng gương 

Tặng 01 ảnh tráng gương cỡ 30x45cm trị giá 420.000đ 

Tặng hết ảnh buổi chụp file nén 1200x900px 

Bé được chụp 04 bối cảnh & Smile Studio sẽ hỗ trợ hết trang phục và đạo cụ cho bé (Bố mẹ có thể chụp cùng bé 01 bối cảnh) 

Gói VII: 1.600.000đ 

In 10 ảnh đơn được dán trên album thiết kế riêng của Smile  

02 ảnh phóng 40×60 cm tráng gương 

Tặng 01 ảnh tráng gương cỡ 20x30cm trị giá 190.000đ 

Tặng hết ảnh buổi chụp file nén 1200x900px 

Bé được chụp 04 bối cảnh & Smile Studio sẽ hỗ trợ hết trang phục và đạo cụ cho bé (Bố mẹ có thể chụp cùng bé 01 bối cảnh) 

Gói VIII: 2.000.000đ 

In 10 ảnh đơn được dán trên album thiết kế riêng của Smile  

02 ảnh phóng 50×75 cm tráng gương 

Tặng 01 ảnh tráng gương cỡ 25×38 cm trị giá 270.000đ 

Tặng hết ảnh buổi chụp file nén 1200x900px 

Bé được chụp 04 bối cảnh & Smile Studio sẽ hỗ trợ hết trang phục và đạo cụ cho bé (Bố mẹ có thể chụp cùng bé 01 bối cảnh) 

Gói IX: 2.500.000đ 

In 10 ảnh đơn được dán trên album thiết kế riêng của Smile  

02 ảnh phóng 60×90 cm tráng gương 

Tặng 01 ảnh tráng gương cỡ 30x45cm trị giá 420.000đ 

Tặng hết ảnh buổi chụp file nén 1200x900px 

Bé được chụp 04 bối cảnh & Smile Studio sẽ hỗ trợ hết trang phục và đạo cụ cho bé (Bố mẹ có thể chụp cùng bé 01 bối cảnh) 

Gói X: 3.650.000đ 

In 10 ảnh đơn được dán trên album thiết kế riêng của Smile  

02 ảnh phóng 70×110 cm tráng gương 

Tặng 01 ảnh tráng gương cỡ 35x50cm trị giá 550.000đ 

Tặng hết ảnh buổi chụp file nén 1200x900px 

Bé được chụp 04 bối cảnh & Smile Studio sẽ hỗ trợ hết trang phục và đạo cụ cho bé (Bố mẹ có thể chụp cùng bé 01 bối cảnh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0943921333